EFTERLYSTE - MISSING - VERMISSTE 

INDEX LINKS
Registeret nedenfor rummer navne og foreliggende oplysninger på personer, hvis genealogiske data endnu ikke har kunnet dokumenteres i fuldt omfang - både for dem selv og for nære familiemedlemmer eller andre pårørende. Det registrerede navn (ordnet alfabetisk efter efternavn) rummer et direkte link til vedkommendes biografi eller datablad, hvor der vil være en detaljeret status over undersøgelserne vedrørende den pågældende og links til den specifikke genealogiske sammenhæng.

INDHOLDET ÆNDRES EFTER BEHOV - SAMMENLIGN OGSÅ NAVNELISTE (link til højre)!

SLÆGTSHIST.-START

NAVNELISTE

SITE-MAP

The index below contains the names and information available to individuals whose genealogical data has not yet been documented to the desired extent - both for themselves and for close family members or other relatives. The registered name (arranged alphabetically by surname) contains a direct link to the person's biography or data sheet revealing a detailed status of investigations concerning the actual person and links to the specific genealogical context.

CONTENTS ARE CHANGED AS REQUIRED - ALSO COMPARE NAMES LIST (link at right)!

GENEALOGY-START

NAMES LIST

SITE-MAP

Das Register unten enthält Namen und Informationen zur Verfügung über Personen, deren genealogischen Daten noch nicht in der gewünschten Ausmaß dokumentiert sind - sowohl für diejenigen selbst wie auch für ihren engen Familienangehörigen oder anderen Verwandten. Der eingetragene Name (in alphabetischer Reihenfolge nach Nachnamen) enthält einen direkten Link zur Biographie oder Datenblatt, das eine detaillierte Status der Ermittlungen über diesen Person liefern wird sowie links zum entsprechenden genealogischen Zusammenhang. 

INHALT WIRD NACH BEDARF GEÄNDERT - AUCH NAMENSLISTE VERGLEICHEN (link rechts) !

GENEALOGIE-START

NAMENSLISTE

SITE-MAP

13.02.2009
Navn / Name / Name

År / Years / Jahre

Sl.-linie / Lineage / Stamml.

Sted for / Place of / Ort des

Fødsel / Birth / Geburts Ophold / Living / Wohnens Død / Death / Sterbens
Melzer, Christiane Louise ----1872--vor 1899 Walter Unbekannt Nieder Berberg, Ksp. Steinkirch, Kr. Lauban (Polen) Schlesien?
Negendal (+), Anne Kirstine ca. 1717-1807 Kloburg Ukendt Tranekær, Langeland/Nordborg, Als  DK Nordborg, Als DK
Negendal, Lorentz ----1760-før 1787 Kloburg Ukendt Tranekær, Langeland, DK Langeland?
Poulsen, Hans -----1858----- Poulsen Sverige/Sweden Ulkeboel, Soenderborg, DK -
Poulsen, Marie Sophie Birgitte 1858-xxxx Poulsen (Kloburg) Soenderborg, Denmark Aabenraa, Denmark -
Walter, Karl August ----1872--1900---- Walter Unbekannt Nieder Berberg, Ksp. Steinkirch, Kr. Lauban (Polen), Zittau Zittau, Deutschland ?
- - - - - -
- - - - - -