Biografi

Niels Christensen Klaaborg (1798-1836)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 24. mar. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg-slægten: Ane 04)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

11. mar. 1798 i Vennemose, Abild sogn: Niels Klaaborre, ægte søn af indsidder Chresten Hansen Klaaborre og Ann Sophie f. Nicolays Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

26. maj 1821 i Tønder landsogn (Toft): Ungkarl og tjenestekarl i Tyvse Niels Carstensen Kloborg, søn af landmand Christen Kloborg og Anna Sophia Mayer i Vennemose, Abild sogn, med pige Anna Petersen, datter af kådner Johann Hinrich Petersen og Anna Margaretha Richardsen i Toft.

Hustruens biografi

Børn:

24. sep. 1824 i Toft, Tønder landsogn: Anna Sophia Christensen Kloburg - død 29. sep. 1824

17. okt. 1825 i Store Emmerske, Tønder landsogn: Anna Sophia Christensen (jfr. note 1 nedenfor)

25. sep. 1828 i Store Emmerske, Tønder landsogn: Christina Christensen Kloburg

2. dec. 1831 i Store Emmerske, Tønder landsogn: Johann Hinrich Christensen Kloburg (jfr. note 1, sidste del nedenfor)

27. aug. 1834 i Fattighuset, Store Emmerske, Tønder landsogn: Anna Margaretha Christensen Klaburg

Ane 2 (Johann Hinrich Christensen Kloburg)

Død:

18. maj 1836 i Fattighuset, Store Emmerske, Tønder landsogn: Niels Kloburg, 40 år, efterladende sig hustruen Anna f. Petersen og 4 børn: Anna Sophia, Christina, Johann, Margaretha -

Opholdssted(er):

Vennemose og Tyvse (Abild sogn), Toft og St. Emmerske (Tønder landsogn) -

Beskæftigelse(r):

Tjenestekarl, daglejer, arbejdsmand, fattiglem -
Andet: I en trykt "Fortegnelse over forbrydere, der har været anholdt" fra 1. halvår 1820 (nu i: Landesarchiv Schleswig-Holstein - Prinzenpalais - 24837 Schleswig) er Niels Christensen Kloburg opført som arresteret for rapseri (Entwendung) og har udstået straffen "Ab instantia". Personbeskrivelsen lyder som følger: "Fra Abild sogn, 22 år gammel, stor og kraftigt bygget, har blondt hår, øjenbryn og skæg, grålige øjne, en noget flad næse, temmelig stor mund, rund hage, sund ansigtsfarve". -
Note 1 Ved dåben er faderen (fejlagtigt) angivet som daglejer Jens Christensen i St. Emmerske, men moderen (korrekt) som Anna Petersen, og det var formentlig også den tjenestepige Anna Soph. Christensen, 19 år gl., der arbejdede hos en gæstgiver i Aabenraa ved folketællingen 1845, selv om hun angiveligt var født i Løgumkloster, for der blev overhovedet ingen Anna Sophia født der mellem 1822 og 1827, og i hele Sønderjylland - incl. Sydslesvig - er hun også den eneste, der i 1845 matcher navn og alder præcist i de tilgængelige digitaliserede folketællinger på Dansk Demografisk Database.  

Anna Sophia Christensen (Kloburg) blev i øvrigt viet i Aabenraa d. 2. nov. 1856 til murersvend Johann Wilhelm Westphalen med angivelse af sin døde storesøsters fødselsdata!

Familien Westphalen boede som naboer til "Jomfru Fanny" - Franzisca Caroline Elise Enger - i Persillegade i Aabenraa, hvor hun også var fadder for sønnen Francisco i 1861, men der er flere (indirekte) antydninger af forbindelser til personkredsen omkring hende - også i forhold til broderen, Johann Hinrich Christensen Kloburg, der slog sig ned i samme bydel. Der vil imidlertid ikke på grundlag af det i nærværende sammenhæng hidtil fremdragne materiale kunne dokumenteres væsentlige tilføjelser til fortællingerne om Jomfru Fanny.

-
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-