Biografi

Peter Hansen Negendal (1795-1862)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 11. mar. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg- og Poulsen-slægten: Ane 06)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

3. dec. 1795 i Nordborg: Peter Hansen Negendal, søn af smed Hans Adolph Lorenzen Negendal og hustru Anna Pedersdatter Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

6. jan. 1822 på Drejø, Drejø sogn, Svendborg amt: Møllersvend Peter Hansen Negendal fra Lyø, 27 år, og tjenestepige Anne Marie Poulsdatter fra Lyø, 27 år

Hustruens biografi

Børn:

7. maj 1822 (jfr. note 1 nedenfor) døbt 12. maj på Drejø, Drejø sogn, Svendborg amt: Anne Christine Pedersdatter

29. jan. 1825 i Ulbjerg, Nordborg Sogn, Sønderborg amt: Hans Petersen Negendal

29. jan. 1825 i Ulbjerg, Nordborg Sogn, Sønderborg amt: Rasmus Petersen Negendal

24. aug. 1827 i Nordborg, Sønderborg amt: Birgitta Negendal

4. okt. 1830 i Nordborg, Sønderborg amt: Peter Hansen Negendahl

28. maj 1833 i Nordborg, Sønderborg amt: Lorenz Petersen Negendahl

21. feb. 1835 i Nordborg, Sønderborg amt: Anna Maria Petersen Negendal

27. sep. 1837 i Nordborg, Sønderborg amt: Sophie Maria Negendal

Ane 3 (Sophie Maria Negendal)

Død:

21. jan. 1862 i Nordborg, Sønderborg amt: Peter Hansen Negendal, Enkemand, fattiglem i Nordborg, 65 år -

Opholdssted(er):

Nordborg - Lyø og muligvis andre steder i det sydfynske øhav mellem ca. 1810 og 1823-24 -

Beskæftigelse(r):

Møllersvend, daglejer -
 

 

Hvor Lyø Mølle ligger, har der i over 50 år - fra 1821 til 1876 stået en stubmølle. Den har en omskiftelig historie. Oprindelig hørte den hjemme i Fåborg. År 1793 blev den flyttet til Ærø, og 1821 til Lyø, hvor den i 1876 blev nedreven for at afløses af den nuværende vejrmølle. (Tekst og billede er fundet på www.fynhistorie.dk)

Som møllersvend på Lyø i 1922 må Peter Hansen Negendal have arbejdet i netop denne mølle, måske flyttet til øen sammen med møllen året før, men inden 1925 var han tilbage i fødesognet (Nordborg på Als), så nogen lang "karriere" i det sydfynske øhav blev det ikke til.

        Stubmøllen på Lyø         tegning efter gl. fotografi

Note 1: Fødslen kan vel være sket på Lyø (faderens opholdssted iflg. dåbsregisteret), men man sejlede dog næppe i kirke med et 5 dage gammelt spædbarn, så moderen har formentlig opholdt sig på Drejø før fødslen. Kaldet på Lyø var (iflg. Wibergs præstehistorie) besat i 1822, og kirkebogen blev også ført efter forskrifterne, så når både bryllup og barnedåb alligevel blev henlagt til Drejø, har en familiær forbindelse el. lign. dertil været en mulig årsag (men ikke dokumenteret p.t.). -
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-