Biografi

Christen Hansen Klaaborg (1752-1835)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 26. mar. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg-slægten: Ane 08)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

Døbt 19. nov. 1752 i Løgumkloster: Christen, søn af Hans Jacobsen og hustru Else Hanses i Løgumkloster. Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

12. sep. 1778 i Hostrup, Tønder amt: Christen Klaburg, ægte søn af Hans Klaburg og Lena, f. Christens i Løgumkloster og Ansophie Nicolais, ægte datter af kådner Nicolay Meyer og Anlena, f. Jacobs i Tidsholm (Hostrup sogn).

Hustruens biografi

Børn:

26. juni 1779 i Travsted, Abild sogn: Ann Lena Klaaborgs

5. nov. 1781 i Travsted, Abild sogn: Hans Klaaborg

20. feb. 1785 i Solderup, Hostrup sogn: Nicolai Meier Claburg, død 18. jan. 1789 i Damhus, Abild sogn

13. sep 1788 i Damhus, Abild sogn: Jacob Hansen Klaaborre, død 18. dec. 1788 smst.

5. jan. 1790 i Kolonisthusene på Travsted mark, Abild sogn: Nikolai Meier Klaborre

21. nov. 1792 i Vennemose, Abild sogn: Jacob Christensen Klaborre, død 30. dec. 1793 smst.

29. nov. 1794 i Vennemose, Abild sogn: Jacob Klaborre, død 23. aug. 1802 smst.

1. mar. 1798 i Vennemose, Abild sogn: Niels Klaaborre

Ane 4 (Niels Christensen Klaaborg)

Død:

25. aug. 1835 i Vennemose, Abild sogn (jfr. note 2 nedenfor): Arbejdsmand og indsidder Christen Hansen Klaaborg, 85 år - efterladende sig hustruen og 4 børn: Anna Lena, Hans Christian, Nicolai og Niels Christian. -

Opholdssted(er):

Løgumkloster, Abild, Hostrup og Tønder sogne -

Beskæftigelse(r):

Mest benævnt arbejdsmand og tjenestekarl (jfr. også note 1 nedenfor) -
Note 1: Familien havde tilknytning til flere af kolonist-stederne, der var indrettet til - men ikke særligt efterspurgte af -  tyske indvandrere i 1760-erne. Spørgsmålet er ikke gennemarbejdet, men det ser ud til at være Niels' far, Hans Jacobsen (Klaaborg), der først overtog et ledigt kolonist-sted ved Kohøj mellem Sølsted og Visby. Omstændighederne er imidlertid ikke afklarede endnu.   -
Note 2: Niels blev noteret som "tøndersk" undersåt i dødsregisteret (i modsætning til ægtefællen, der 1838 blev noteret som "løgumklostersk". Formentlig var hun flyttet til en bolig i en ejendom, der altså hørte under denne jurisdiktion. 

De løgumklosterske undersåtter boede på gammelt klostergods, som efter reformationen (o. 1530) var tilfaldet landsherren og dannede et eget "amt", der havde strøgods liggende rundt i landsdelen, bl.a. i Abild sogn. 

De tønderske undersåtter boede på det egentlige amtsområde, hvor amtmanden i Tønder varetog landsherrens interesser.

 
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-