Biografi

Anna Sophia Nicolays/Meyer (1756-1838)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 26. mar. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg-slægten: Ane 09)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

Døbt 2. maj 1756 i Hostrup, Tønder amt: Ansophi, datter af Cloy Nielsen og Anlena Cloys fra Tidsholm (jfr. note 1 nedenfor) Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

12. sep. 1778 i Hostrup, Tønder amt: Christen Klaburg, ægte søn af Hans Klaburg og Lena, f. Christens i Løgumkloster og Ansophie Nicolais, ægte datter af kådner Nicolay Meyer og Anlena, f. Jacobs i Tidsholm (Hostrup sogn).

Mandens biografi

Børn:

26. juni 1779 i Travsted, Abild sogn: Ann Lena Klaaborgs

5. nov. 1781 i Travsted, Abild sogn: Hans Klaaborg

20. feb. 1785 i Solderup, Hostrup sogn: Nicolai Meier Claburg, død 18. jan. 1789 i Damhus, Abild sogn

13. sep 1788 i Damhus, Abild sogn: Jacob Hansen Klaaborre, død 18. dec. 1788 smst.

5. jan. 1790 i Kolonisthusene på Travsted mark, Abild sogn: Nikolai Meier Klaborre

21. nov. 1792 i Vennemose, Abild sogn: Jacob Christensen Klaborre, død 30. dec. 1793 smst.

29. nov. 1794 i Vennemose, Abild sogn: Jacob Klaborre, død 23. aug. 1802 smst.

1. mar. 1798 i Vennemose, Abild sogn: Niels Klaaborre

Ane 4 (Niels Christensen Klaaborg)

Død:

6. nov. 1838 i Abild sogn (jfr. note 2 nedenfor): Enken Anna Sophia Klaaborg, 87 år (urigtigt, jfr. fødsel) - efterladende sig 3 børn: Anna Lena, Hans Christian, Nicolai. -

Opholdssted(er):

Hostrup, Abild og Tønder sogne -

Beskæftigelse(r):

Intet specifikt oplyst -
Note 1: Stavemåden på navnene i den pågældende kirkebog (der i øvrigt er ført noget tilfældig og på tysk) er ofte en slags lydskrift for den lokale udtale, og selv om det er i modstrid med princippet om at benytte den stavemåde, der blev registreret ved dåben, hvis det ikke drejer sig om rene skrive-/læsefejl, er "Ansophi Cloys(datter)" i nærværende sammenhæng registreret som "Anna Sophia Nicolays/Meyer" (en "normal" form for samme navn), som hun oftest kaldes i andre tilfælde, og som derfor også vil være en mere præcis reference til personen.    -
Note 2: Anna Sophia blev noteret som "løgumklostersk" undersåt i dødsregisteret (i modsætning til ægtefællen, der 1835 (i Vennemose) blev noteret som "tøndersk". Formentlig var hun flyttet til en bolig i en ejendom, der altså hørte under denne jurisdiktion. 

De løgumklosterske undersåtter boede på gammelt klostergods, som efter reformationen (o. 1530) var tilfaldet landsherren og dannede et eget "amt", der havde strøgods liggende rundt i landsdelen, bl.a. i Abild sogn. 

De tønderske undersåtter boede på det egentlige amtsområde, hvor amtmanden i Tønder varetog landsherrens interesser.

 
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-