Biografi

Margaretha Petersdatter (1761-1817)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 5. apr. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg-slægten: Ane 11)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

Hjemmedøbt 18. okt 1761 i Tønder landsogn (Lille Emmerske): Margaretha, datter af Peter Richardsen (jfr. note 1 nedenfor) Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

20. aug. 1790 i Tønder landsogn: Ungkarl Johann Hinrich Petersen, ægte søn af indsidder Peter Johansen i Mørup, Nørup sogn og Anna f. Christensen med Anna Margaretha, ægte datter af indsidder Peter Andersen i Toft, Tønder landsogn og afdøde Maria f. Jensen.

Mandens biografi

Børn:

10. nov. 1790 i Toft, Tønder landsogn: Peter Petersen

23. feb. 1795 i Toft, Tønder landsogn: Anna Petersen

5. nov. 1797 i Toft, Tønder landsogn: Jens Petersen

Ane 5 (Anna Petersen)

Død:

16. apr. 1817 i Toft, Tønder landsogn: Anna Margaretha Petersen -

Opholdssted(er):

Lille Emmerske og Toft, Tønder landsogn -

Beskæftigelse(r):

Intet specifikt angivet -
Note 1: Ved dåben (og folketællingen 1803) benyttes kun "Margaretha" - senere benyttes mest "Anna Margaretha", der også var mormoderens navn, men i det her fremlagte stof anvendes prinicipielt dåbsregistreringen som person-reference. I citater og referater gengives stavemåder og navneformer imidlertid som anvendt i de originale tekster.  -
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-