Biografi

Peter Johannsen (ca. 1738-1805)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 5. apr. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg-slægten: Ane 20)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

ca. 1738, sted ukendt. Forældre: Johan Henrik Hauscher og Maren Knudsdatter (jfr. note 1 nedenfor) Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

19. juli 1764 i Nørup sogn, Vejle amt: Peder Johansen af Søgård og Jens Muurmesters enke af Mørup, Anna Christensdatter ibid. trolovede og d. 8. aug. ægteviede.

Hustruens biografi

Børn:

Døbt 5. maj 1765 i Nørup sogn (Mørup): Jens Christian (død/begr. 28. mar. 1766)

Døbt 18. jan. 1767 i Nørup sogn (Mørup): Johan Henrich 

Døbt 26. feb. 1769 i Nørup sogn (Mørup): Christen (jfr. note 2 nedenfor)

Døbt 2. nov. 1772 i Nørup sogn (Mørup): Maren 

Døbt 24. feb. 1776 i Nørup sogn (Mørup): Jens (jfr. note 2 nedenfor)

Døbt 17. maj 1778 i Nørup sogn (Mørup): Anna Margretha (død/begr. 3. mar. 1779)

 

Yderligere børn kan evt. fremkomme senere (jfr. note 2 nedenfor)

Ane 10 (Johan Henrich Petersen)

Død:

19. maj 1805 i Nørup: Begravet Peder Væver i Mørup, 73 år (jfr. note 1 nedenfor) -

Opholdssted(er):

Ukendt fødested, derefter Søgård og Mørup i Nørup sogn, Vejle amt -

Beskæftigelse(r):

Væver og husmand -
Note 1: Udover kirkebøger og folketællinger er Engelsholm skifteprotokol 1737-1786 (uddrag on-line på www.brejl.dk/torrild.htm) anvendt ved rekonstruktionen af fødselsdata. Som hos faderen ses i øvrigt også erhvervsbetegnelsen "Væver" (alene eller tilføjet) ofte anvendt som efternavn. 

Aldersoplysningen ved begravelsen ville sætte fødselsåret til 1732, folketællingerne 1787 og 1801 til 1731. I så fald var faderen måske kun 17-18 år ved hans fødsel, og derfor er - indtil anden dokumentation foreligger - skifteprotokollens aldersangivelser (ved forældrenes død hhv. 1760 og 1764) på 23, resp. 25 år, fulgt.

-
Note 2: Den ministerialbog fra Nørup-Randbøl 1748-1809, der er lagt på www.arkivalieronline.dk, er - i hvert fald i perioder - ført noget lemfældigt. Derudover er selve registreringen ofte meget kortfattet, skriften sammentrængt og uregelmæssig, og endelig er der nogle stærkt falmede partier, hvor kvaliteten er yderligere forringet, så det kræver supplerende kilder at samle alle personoplysninger for en familie som den her foreliggende, men da dette stof ikke er umiddelbart tilgængeligt, vil der p.t. være mangler og unøjagtigheder i det her fremlagte, og det er naturligvis uvist, i hvilket omfang de efterhånden vil kunne afhjælpes.

Som en mulig - omend teoretisk - årsag til manglende registreringer bør naturligvis også ophold uden for sognet tages i betragtning, men det ændrer hverken på behovet for supplerende kilder eller hovedindtrykket af den benyttede ministerialbog.  

Sønnerne Christen og Jens er ikke fundet registreret senere i Nørup sogn, hverken som afdøde eller konfirmerede, og heller ingen af dem er fundet i de digitaliserede folketællinger 1787 og 1801. 

-
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-