Biografi

Anne Christensdatter (1735-1808)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 5. apr. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg-slægten: Ane 21)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

Døbt 19. apr. 1735 i Nørup sogn, Vejle amt: Anne, datter af Christen Bennetsen af Lihmskov Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

1) 1. juli 1762 i Nørup sogn, Vejle amt: Enkemand Jens Madsen, Muurmester af Mørup, og pige Anna Christensdatter af Gødding som forhen 5. maj i Gødding trolovede (Jens Madsen død/begr. 27. maj 1764 - 64 år)

2) 19. juli 1764 i Nørup sogn, Vejle amt: Peder Johansen af Søgård og Jens Muurmesters enke af Mørup, Anna Christensdatter ibid. trolovede og d. 8. aug. ægteviede.

Mandens biografi (2. ægteskab)

Børn:

I første ægteskab (uden relevans for Kloborg-slægten):

Døbt 2. mar. 1763 i Nørup sogn (Mørup): Woldborg Jensdatter (jfr. note 1 nedenfor)

 

I andet ægteskab:

Døbt 5. maj 1765 i Nørup sogn (Mørup): Jens Christian Petersen (død/begr. 28. mar. 1766)

Døbt 18. jan. 1767 i Nørup sogn (Mørup): Johan Henrich Petersen

Døbt 26. feb. 1769 i Nørup sogn (Mørup): Christen Petersen (jfr. note 1 nedenfor)

Døbt 2. nov. 1772 i Nørup sogn (Mørup): Maren Petersdatter

Døbt 24. feb. 1776 i Nørup sogn (Mørup): Jens Petersen (jfr. note 1 nedenfor)

Døbt 17. maj 1778 i Nørup sogn (Mørup): Anna Margretha Petersdatter (død/begr. 3. mar. 1779)

 

Yderligere børn kan evt. fremkomme senere (jfr. note 1 nedenfor)

Ane 10 (Johan Henrich Petersen)

Død:

Begr. 1. maj 1808 i Nørup: Peter Vævers enke Ane Christensdatter fra Mørup, 74 år -

Opholdssted(er):

Lihmskov og Mørup, Nørup sogn -

Beskæftigelse(r):

Intet specifikt angivet -
Note 1: Den ministerialbog fra Nørup-Randbøl 1748-1809, der er lagt på www.arkivalieronline.dk, er - i hvert fald i perioder - ført noget lemfældigt. Derudover er selve registreringen ofte meget kortfattet, skriften sammentrængt og uregelmæssig, og endelig er der nogle stærkt falmede partier, hvor kvaliteten er yderligere forringet, så det kræver supplerende kilder at samle alle personoplysninger for en familie som den her foreliggende, men da dette stof ikke er umiddelbart tilgængeligt, vil der p.t. være mangler og unøjagtigheder i det her fremlagte, og det er naturligvis uvist, i hvilket omfang de efterhånden vil kunne afhjælpes.

Som en mulig - omend teoretisk - årsag til manglende registreringer bør naturligvis også ophold uden for sognet tages i betragtning, men det ændrer hverken på behovet for supplerende kilder eller hovedindtrykket af den benyttede ministerialbog.  

Datteren Woldborg og sønnerne Christen og Jens er ikke fundet registreret senere i Nørup sogn, hverken som afdøde eller konfirmerede, og heller ingen af dem er fundet i de digitaliserede folketællinger 1787 og 1801. 

-
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-