Biografi

Merred Jensdatter Terp (1730-1761)

NAVIGATION (slægtshistorie)

 18. apr. 2009
© Uwe Thomsen

(Kloburg-slægten: Ane 23)

Brug browserens RETUR-KNAP for at gå tilbage til tidligere side!

     
Begivenheder Datoer, steder og andre detaljer Yderligere stof (links)

Fødsel:

Døbt 26. nov. i Daler, Tønder amt (Østerby): Merred, datter af Jens Terp (jfr. note 1 nedenfor). Moderen hed Anna Margaretha (som anført ved Peter Richertsens død). I Daler sogn ses hun  mest registreret i kort form som An Mergreth. Kloburg aneoversigt

Faders biogr.   Moders biogr.

Ægteskab(er):

1) 30. dec. 1756 (forlovede 23. nov.) i Daler, Tønder amt: Iver Andersen og Merred Jensdatter, begge fra Østerby. Iver Andersen ikke fundet død i Daler sogn. 

2) 15. juni 1759 (forlovede 1. april) i Daler, Tønder amt: Peder Andersen Rickerts, enkemand af Lille Emmerske og enkekone Merret Ivers af Østerby

Mandens biografi (2. ægteskab)

Børn:

1. ægteskab (vedrører ikke den her behandlede slægtslinie):

Døbt 9. okt. 1757 i Daler sogn (Østerby): Anders

 

2. ægteskab (vedrører den her behandlede slægtslinie):

Døbt 16. dec. 1759 i Tønder landsogn (Lille Emmerske): Andreas

Døbt 18. okt. 1761 i Tønder landsogn (Lille Emmerske): Margaretha (jfr. note 2 nedenfor, og egen biografi i link til højre)

 

Ane 11 (Margaretha Petersdatter)

Død:

19. okt. 1761 i Tønder landsogn: Merret, Peter Richertsens kone fra Lille Emmerske, 32 år -

Opholdssted(er):

Under efterprøvning -

Beskæftigelse(r):

Under efterprøvning -
Note 1: Daler kirkebog er tilsyneladende ikke ført i slutningen af 1720-erne. Præstekaldet blev genbesat i 1730, men om det (eller degneembedet) har været vakant i en periode eller præsten/degnen syg eller overbebyrdet, vides ikke. Den dåbsregistrering, der er tilgængelig online for Jens Terps datter, er i øvrigt også utydelig p.g.a. slitage, fugt eller lys, og hendes navn er næppe læsbart, men hun kaldtes efterfølgende mest - som der i øvrigt også kan stå ved dåben - Merred eller Merret, så hun var formentlig opkaldt efter Jens Terps søster. 

Aldersangivelsen ved hendes død peger ganske vist mod året før, men blot et enkelt års afvigelse er faktisk en ganske rimelig præcision på en tid, hvor man i øvrigt ofte "talte" i påbegyndte leveår.    

-
Note 2: Ved dåben registreret som "Margaretha", der derfor også er fastholdt som hendes navn, selv om hun ellers - næsten udelukkende - kaldtes "Anna Margaretha" (som mormoderen), og også halvsøsteren blev døbt "Margaretha". Hun blev i øvrigt hjemmedøbt dagen før hendes mor døde, men dele af teksten i selve registreringen er næppe læselig. -
Kilder: Generelt (ikke angivne): Kirkebøger, tilgængelige on-line på www.arkivalieronline.dk eller som mikrofilm, kopier og originale på Landsarkivet, Aabenraa - evt. støttet af folketællinger (samme steder) og digitaliserede, tilgængelige on-line på Dansk Demografisk Database.

Andre kilder (også evt. folketællingsdata, der ikke har kunnet verificeres eller præciseres i kirkebøger eller andre autoritative kilder) angives i sammenhængen eller i indsatte noter.

Rekonstruktioner og skøn begrundes i sammenhængen eller i indsatte noter (med angivelse af benyttede kilder).

-