Uwe Thomsen

Personprofil

Som født i 1944 har jeg beskæftiget mig intensivt med lokalhistorie, slægtsforskning og lidt arkæologi siden slutningen af tresserne, og da jeg nu nærmer mig pensionsalderen, har jeg oprettet dette websted for at dele en del af resultaterne med dem, der måtte være interesserede.

Da jeg ikke føler noget behov for at udstille mit privatliv i detaljer, vil jeg blot nævne, at jeg blev gift med Kirsten helt tilbage i 1965, og vi har tre børn og fire børnebørn indtil videre.

Vi bor i Tønder, en by kun omkring 4 kilometer nord for den nuværende grænse til Tyskland og omkring 14 kilometer fra Nordsø-kysten. Det sydvestlige hjørne af Danmark er primært marskland, næsten i niveau med havoverfladen, og det skal være beskyttet mod oversvømmelse af enorme diger, så selv landskabet bliver et menneskeskabt fænomen, der rummer sin egen unikke historie.

Indtil 1972 var Tønder sæde for amtsadministrationen, der dækker landområder, hvor de fleste af mine forfædre levede gennem mere end 200 år, og at flytte hertil i 1964 var, på en måde, også at komme hjem, da efterkommerne gennem seks (eller endda flere) generationer udgør en ganske stor del af lokalbefolkningen.

I den almene historie har min største interesse været (og er stadig) vikingetidens og den tidlige middelalders udvikling og etablering af styreformer og territorier - ikke så meget de dramatiske begivenheder under krigene, som den kulturelle (og religiøse) modstand mod bibeholdte romerske strukturer og standarder inden for de dominerende imperier i det kontinentale Europa ca. 800 til 1200, og for mindre end 150 år siden var der stadig konkrete spor af disse stridigheder her i regionen.

Det er et privilegium at være en del af denne righoldige historie, og forhåbentligt vil dele stoffet også være af interesse for dig og andre besøgende på disse sider, når det fremkommer efterhånden.

 

STARTSIDE
DANSK STARTSIDE
SITE-MAP
eller brug browserens tilbage-knap