Tønders by-segl fra 1443

Tønder i Middelalderen

- en skitse til revurdering af topografi og byplan

 © 2008: Uwe Thomsen

Oversigt m. genveje til afsnittene:

1. Indledning
2. Navn og eksistensgrundlag
3. Vandløb omkring Tønder
4. Byplan
Titel 3
Titel 4

Retur til startside


 

Forord

Med denne foreløbige fremstilling af Tønders historie i Middelalderen er hensigten alene at gøre opmærksom på en anden forståelse af byens og den nærmeste omegns topografiske elementer i Middelalderen end den gængse opfattelse, der stort set har bibeholdt Ludwig Andresens konklusioner på grundlag af hans egne kilde-referater og vurderinger.

Hans fremdragning af kilderne er indiskutabelt en uvurderlig præstation i det lokalhistoriske arbejde, som man kun kan udtrykke sin respekt for. Det er et omfangsrigt materiale med langt større indhold end normalt tilgængeligt for danske byers middelalderlige historie, men naturligvis fragmentarisk og derfor ofte uforståeligt i den oprindeligt foreliggende form.

Kritikken af hans resultater har i det store og hele - og for så vidt med rette - været vendt mod hans tysk-nationale sympatier, men omvendt har modparten postuleret byens dansk-nationale oprindelse, der faktisk er lige så meningsløs, eftersom nationale kriterier slet ikke havde samme betydning i Middelalderen.

I stedet ville en løselig gennemgang af Ludwig Andresens talrige henvisninger, der egentlig burde indikere et højt kompetenceniveau, have afsløret så mange unøjagtigheder og mangler, at de rejser tvivl om hans faglige formåen, og selv hans egne - i sig selv værdifulde - kilde-citater kan faktisk rumme udsagn, der direkte modsiger den kontekst, de er anbragt i.

For nærværende tjener det næppe noget formål at eksemplificere kritikken, der ville udvikle sig til en langtrukken ørkenvandring gennem historiske detaljer i et stof, der er anderledes disponeret, fordi Ludwig Andresens indgangsvinkel til stoffet var væsensforskellig fra en nutidig historieopfattelse, men da hans konklusioner mht. byens middelalderlige topografi - gennem ukritiske gentagelser - har vundet en slags hævd på sandheden, må det naturligvis begrundes, hvorfor revurderingerne i det følgende sker uden skelen til tidligere opfattelser.

Indtil videre vil kun ganske få centrale - og indiskutable - vidnesbyrd blive brugt som udgangspunkt med enkelte af Ludwig Andresens kilde-referater som supplerende argumentation for nogle detaljer. Derudover er de ældst kendte kort inddraget og sammenholdt med bl.a. nyere målebordsblade og satellit-fotos fra Google Earth, hvor en del aftegninger efter forsvundne vandløb og jordværker m.v. er synlige.

Der vil - i denne helt foreløbige udgave - kun være generelle henvisninger i teksterne, der fremkommer, efterhånden som de bliver klar, og hvis formuleringerne hist og her skal strammes op eller flyttes rundt, når dispositionen i de forskellige afsnit måtte kræve det, vil det ligeledes ske løbende.

Som den skitse, den er, kan fremstillingen slet ikke påberåbe sig nogen videnskabelig status, men hvis den i første omgang kan være til inspiration for andre og måske gøre gavn som alternativ reference for arkæologer m.fl., der måtte støde på uforståelige objekter i og omkring byen, er formålet med offentliggørelsen til fulde opnået.

Tønder i januar 2008

Uwe Thomsen